Contact

E-mail: presidente@capimed.ro Telefon RO: 004 0737635601 Telefon IT: 00393484597924

Str. Aleea Parcului D11/14, 605200, Comanesti, Bacau, Romania

cod de inregistrare fiscala: 27289440

Formular acces:
Vizitatori
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi:40

Statutul Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania


CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Sindicatul Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania -Sindicat in urma acordarii personalitatii juridice si prin nominare ca reprezentant legal  si Lider prin Hotarare Judecatoreasca nr:350/2019 definitiva si durata indeterminata.

- D.nei Andrei Carmen Luminita , cetatean roman-italian, domiciliata in Comanesti, Str.Aleea Parcului Bl.D11,  Ap.14 ,posesoare a C.I Seria XC, N.854590, eliberat de Pol.Comanesti, la data 08.05.2012, C.N.P. 2670802133681 si rezidenta in Str. Don Pino Puglisi n.38, Belmonte Mezzagno  (Pa), Italia, C.I N. AT 0176486 eliberat la data 01.06.2012, C.F NDRCMN67M42Z129F: care ca Fondator si Presedinte a constituit sus-numita Confederatie in conformitate cu H.G 26/2000 prin  Hotararea Judecatoreasca a Tribunalului Moinesti N.350/2019 si a acordat personalitate juridica a Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania.

Art. 2 – Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania este personalitate juridica de drept privat, inscrisa in REPERTUAR-ul Camerei Deputatilor ,  fara scop patrimonial si fara culoare politica.
Art. 3 – Scopul Confederatiei il constituie:
De a lucra in domeniul social,fara scopuri de profit ,de a acorda cetatenilor in general asistenta, tutela si protectie. Stabileste obiective comune cu scopul largiri actiuni Confederatiei in interesul cetatenilor in general.
Art. 4 – Denumirea Sindicatului este Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania.
Art. 5 –  Sediul  Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania este situat in Jud. Bacau , Ors.Bacau ,Str.Aleea Parcului , bl. D11/14
,  Comanesti , Romania .

(1) Cu Sedii  Operative si reprezentanta legala in Italia,Sediu Central Operativ Palermo str. G. Zarbo nr.8,(PA), Sediul Secundar Operativ la Asti str. Piata Catena nr. 14, (AS) si Sediu Onorific Operativ la Roma str. Piata Apollodor nr.26, (RO),denumite Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania cu activitate sindicala cu puteri depline in statul Italia prin asistenta ,tutela si informare.

a. Sediul National al Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania poate fi schimbat doar la cererea Fondatorului s-au a Presedintelui in baza unei Hotarari Judecatoresti, sediile filiale si operative pot fi deschise s-au inchise doar prin hotararea Presedintelui Fondator prin comunicare in 30 de zile de la decizia luata prin comunicare la Ministerul de Justitie Romania .

.Art. 6 Sindicatul CONFEDERATIA C.A.P.I.M.E.D. Romania se constituie pe o durata nedeterminata.

Art. 7 –  Patrimoniul social al Confederatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de 600 lei . Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Confederatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 8 –  In vederea realizarii scopului Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania potrivit art. 3 din prezentul statut, Confederatiei are urmatoarele obiective si activitati ca promovarea "Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania”.
Schimbarea scopului si obiectivelor Confederatiei se face numai de catre fondator ,iar daca fondatorul nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru-cincimi din numarul membrilor Consiliului director.
In toate cazurile, schimbarea scopului Confederatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
Art. 9 – Sindicatul Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.
Sindicatul Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.
Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania.
Personalitatea juridica a confederatiei sau a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala  infiintata.
Filiala cat si sediul operativ,  este condusa de Reprezentantul Legal D.na Andrei Carmen Luminita si de Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Confederatiei este stabilita prin hotararea autentificata a Adunarii Generale s-au a de catre Presedintele-Fondator al Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D Romania .
Filiala si sediile operative sunt  entitate fara personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Confederatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D Romania doar cu aprobarea Presedintelui-Fondator.
(7) Confederatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca daca e cazul un patrimoniu.

CAPITOLUL II

MEMBRIi Confederatiei

Art. 10 –  Membrii Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D.  Romania sunt:

Membru fondator Onorific si Lider:

Reprezentant Legal in Romania si Italia , D.na Andrei Carmen Luminita

Presedintele Sindicatului Confederatiei  C.A.P.I.M.E.D. Romania

D.na Andrei Carmen Luminita in calitate de Presedintele si Lider al Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E. Romania

Membra care a constituit Confederatia si a contribuit moral cat si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;

D.na Av.Ileana - Nicoleta Ganciu in calitate de Vice Presedinte al Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania

Membru care a sustinut financiar, moral, profesional si  legal Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania.

Membrii asociati:

Membrii  Confederatiei ulterior fondarii Confederatiei C.A.P.I.M.E.D . Romania“,care au contribuit moralsi profesional la complectarea confederatiei care, prin activitatea lor, sprijina confederatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 11 din prezentul Statut;

D.nul av. Ene Gheorghe Membru- sustinator - care adera la scopul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania care asista legal cat si sprijina moral in realizarea obiectivelor acesteia nominat avocatul Confederatiei mandatar in si pentru legislatia romana.

D.na av. Ileana-Nicoleta Ganciu Membru sustinator -care adera la scopul  Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania care asista legal cat si sprijina moral in realizarea obiectivelor acesteia , nominat ca avocat al Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania , (cu drept de vot)

Antrepenor  D.na Andrei Aurica Membru - sustinator financiar economic si profesional , care adera si sustine scopul Sindicatul Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania .(cu drept de vot)

Membri inscrisi in adesiune ( fara drept de vot )

D.nul dr. Torielli Paolo Membru sustinator  - care adera la scopul  Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania , care sprijina si sustine obiectivele acesteia  .

D.ra Anton Ionela Alina- membru onorific in adeziune-Coordonator Proiecte

D.na Grigoras Niculina - Contabil -Economist Principal

D.nul Di Blasi Massimiliano - Director Regiunea Sicilia

D.na Martorana Emilia -Secretara Sediu Central Palermo

D.na Av. Guarerra Valentina -Avocat in Legislatia Munci si Drepturile emigrantului in Italia

D.na Barbalata Ramona -Asistenta Sociala

Art. 11 – (1) Membrii fondatori si membrii ai Confederatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de Confederatie;
d) sa participe la programele derulate de Confederatie;
e) sa beneficieze de serviciile Confederatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Confederatie;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Confederatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania, cat si ale Sediilor Secundare din Italia
h) alte drepturi prevazute in regulamentele Confederatiei.
(2) Membrii sustinatori ai Confederatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art. 11 li. c) – h) din prezentul Statut.
(3) Obligatiile membrilor confederatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Confederatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Confederatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de Sindicatul Confederatia C.A.P.I.M.E.D Romania;
c) sa-indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Confederatie.
(4) In cazul savarsirii de catre membrii confederatiei a urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activitatii confederatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura confederatiei;
c) angajarea confederatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea confederatiei in activitati politice;
e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Ordine Interioara al Confederatiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
g) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea confederatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.
Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din confederatiei sau din functia de conducere potrivit Statutului confederatiei;
d) excluderea definitiva din confederatiei.
Art. 12 (1) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce trebuie motivata,b) prin excludere in urmatoarele situatii:
– incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale confederatiei,
– ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile confederatiei;
– in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni.
(2) Excluderea se face de catre Comitetul Director al confederatiei prin decizie s-au la decizia Presedintelui -Fondator prin comunicare scrisa si confirmarea in timpul prevazut de lege catre Ministerul de Justitie in maxim 30 de zile de la comunicare.
(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.
(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Confederatiei este suspendata.

CAPITOLUL III

RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE CONFEDERATIEI

Art. 13 – (1) Patrimoniul social initial al Confederatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, in valoare de 600 lei si este alcatuit din aportul capital.
(2) Patrimoniul social initial al Confederatiei se completeaza cu donatii, cu veniturile din contributiile membrilor fondatori , asociati, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor-sustinatori, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.
(3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Confederatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei gestionat doar de Presedintele - Fondator si Lider ,  care prin Hotararea Judecatoreasca, n.350/2010 a Tribunalului Moinesti a fost desemnata unicul reprezentant legal al Confederatiei in Romania cat si in Italia.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SI CONTROLUL CONFEDERATIEI

Sectiunea I
Adunarea Generala

Art. 14 – (1) Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor Confederatiei, exclus membri aderati.
(2) Adunarea Generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale confederatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea si revocarea cenzorului;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania;
g) dizolvarea si lichidarea confederatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.
Art. 15 – (1) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si cenzorului doar la decisia si controlul  Presedintelui  Fondator .
(2) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau , in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasurarii ei, in acest din urma caz daca:
a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situatii care afecteaza existenta confederatiei;
c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori si al membrilor asociati.
(3) Adunarea Generala se convoaca de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.
(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala.

Art. 16 – (1) La Adunarea Generala participa:
a) membru fondator;
b) membrii-asociati, cu drept de vot;
c) membrii de onoare s-au cei aderati, in calitate de invitati, fara drept de vot;
d) membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot;
e) membri aderati cat si alti invitati, fara drept de vot cat si fara drept de a lua decizii.
(2) In cadrul Adunarii Generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 17 – Asociati care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii Generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Confederatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 18 – Alegerile pentru Consiliul Director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea Generala care le urmeaza.
Art. 19 – (1) Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii fondatori, membrii sustinatori si membrii-asociati (nu an mod ogligatoriu).
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea Generala se reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.
(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea Generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.
(4) Asociati absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Confederatiei
Art. 20 – (1) Adunarea Generala este condusa de Presedintele Fondator al Confederatiei.
(2) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea confederatiei, urgente,  sau modificarea scopului ei.
Art. 21 – Hotararile Adunarii Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Comfederatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de de catre oricare dintre asociati care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Sectiunea a II-a
Consiliul Director:

Art. 22 – (1) Consiliul director al Confederatiei  asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
(2) Consiliul director al Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania este constituit din 5 persoane,cenzorul fara drept de vot, Directorul General Regional doar cand Adunarea Generala se deschide in regiunea Lazio, Secretarul General al Consiliului nefiind membru al acestuia ,urmand a fi ales, astfel:

Presedinte  Fondator : Andrei Carmen Luminita

Reprezentant legal in  ItaliaAndrei Carmen Luminita

- Reprezentant Asistenta Legala Romania : Av. Ene Gheorghe

- Director General : Andrei Aurica

-Director Regional Sicilia : Di Blasi Massimiliano

-Reprezentant Asistenta Sociala : Martorana Emilia

Art. 23 – (1) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generala, cu intrunirea unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor de sustinatori si membrilor-asociati prezenti la Adunarea Generala, pentru un mandat de maxim 2 ani.
(2) Potrivit hotararii Adunarii Generale, membrii initiali ai Consiliului Director vor putea fi inlocuiti.
(3) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul Director, el va fi inlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terta persoana, potrivit hotararii Adunarii Generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(4) In cazul in care un membru desemnat in Consiliul Director se retrage, el are obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisia operand la data
implinirii preavizului.
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generala, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, pot decide excluderea membrilor Confederatiei sau revocarea membrilor Consiliului Director al Sindicatului Confederatiei C.A.P.I.M.E.D. Romania.
(6) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii Generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(7) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.
Art. 24 – In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Confederatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama Confederatiei;
c) aproba organigrama si strategia de personal ale Confederatiei;
d) elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Confederatiei;
e) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 25 – Membrii Consiliului Director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Confederatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 26 – Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Confederatiei pot fi atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit justificat sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 27 – Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de confederatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Confederatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 28 – (1) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Confederatiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face doar de Presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau imputernicitul de Presedinte , cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.
(3) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.
Art. 29 – Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
In realizarea scopului si obiectivelor sale, Sindicatul Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania poate avea servicii specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul Director care va angaja personal contractual.

Sectiunea a III-a
CONTROLUL FINANCIAR

Art. 30 –  Controlul patrimonial cat si cel financiar al Confederatiei este asigurat doar si numai de catre Presedintele-Fondator care poate denumi chiar si un revizor-cenzor, dupa caz.
Art. 31 –  Adunarea Generala respecta regulile generale impuse de organizare si al controlului financiar intern al Confederatiei care va fi efectuat doar de Presedinte Fondator.

CAPITOLUL V

VENITURILE SI CHELTUIELILE CONFEDERATIEI

Art. 32 – Veniturile Confederatiei provin din:
a) cotizatiile si contributiile in bani a membrului fondator , a noiloe membri care vor sa adere si ale celorlalte categorii de membri;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
c) dividendele societatilor comerciale si de catre filialele infiintate de Confederatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de organizare a unor targuri, expozitii si/sau alte manifestari;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.
Art. 33 – (1) Confederatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Confederatiei.
(2) Confederatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.
Art. 34 – (1) Principalele cheltuieli ale Confederatiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Confederatiei;
b) salarii si adaosuri la salarii;
c) indemnizatii, prime si premii;
d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicala si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului confederatieii;
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masa, transport;
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba doar de Presedintele Confederatiei.
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Doar Presedinetele-fondator poate dispune plata si gestionarea de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.
Art. 35 – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 36 – Sindicatul Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania se va dizolva:
I. De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost construita, daca in termen de 25 ani de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotarare judecatoreasca, doar la cererea Fondatorului atunci cand:
a) scopul sau activitatea Confederatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotararea Adunarii Generale.
IV. In alte situatii prevazute de lege.
Art. 37 –  In cazul dizolvarii Confederatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea Generala dupa caz.
-Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza. Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
- Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Confederatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
- Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Fondatorului.
Art. 38 –  Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
- Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.
Art. 39 – (1) In cazul dizolvarii
Confederatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art. 40 – Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Confederatiei.
Art. 41 – Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul Special al Sindicatelor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Confederatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
Art. 42 – Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Confederatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
Art. 43 – (1) Confederatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul Confederatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza unei Hotarari Judecatoresti eliberat de un Tribunal  eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL VII


DISPOZITII FINALE

Art. 44 – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.
Art. 45 – Redactat si editat

Art.46 - Modificarile aduse sunt comunicate in termen de 6 luni catre Ministerului de Justitie Roman.

Bacau ,01.08.2021


Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania

Fondator Onorific :

Presedinte - Fondator si Reprezentant Legal al Filialei din Italia: Andrei Carmen Luminita

Vice Presedinte : Av. Ileana-Nicoleta Ganciu

Av. Ene Gheorghe - Reprezentant Legal Romania

Andrei Aurica - Director General

Di Blasi Massimo -Director Regional Sicilia, Italia

Martrana Emilia  -Asistenta Sociala